Rok szkolny 2013-2014 to kolejny rok realizacji programu profilaktycznego "Trzymaj formę" w naszej szkole. Podobnie jak w latach poprzednich program ten przeprowadzany jest  w klasach V i VI,  ale uczniowie już od pierwszej klasy wdrażani  są do prowadzenie zdrowego stylu życia. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program ten  służy  promocji aktywności fizycznej, uczniowie uczą się o prawidłowym, czyli zróżnicowanym  i zbilansowanym  sposobie odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
Do szkolnej tradycji weszło już organizowanie rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek i szkolnych zawodów sportowych. Do aktywności fizycznej zachęcamy również przedszkolaków, dla których organizujemy zawody sportowe "Olimpiada Przedszkolaka".