Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązannia dwuczęściowy  test,  który składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Do drugiej, ustnej części konkursu przeszli ci uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Rywalizacja była bardzo zacięta, różnice punktowe były niewielkie, dopiero po dogrywce udało się wyłonić zwycięzców.
I miejsce zajęła Wiktoria Zubrzycka z klasy VI A
II miejsce
zajęła Wiktoria Semko z klasy VI A
III miejsce
zajęła Julia Gorzelnik z klasy VI B
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrekcję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu.

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, spisaliście się na 6!